Улаанбаатар 1c

Live

ЭМЯ-наас "КОВИД-19" вирусийн тархалтын талаар шууд дамжуулж байна

ЭМЯ-наас "КОВИД-19" вирусийн тархалтын талаар шууд дамжуулж байна


Шинээр томилогдсон сайд нар УИХ-д тангараг өргөж байна

Шинээр томилогдсон сайд нар УИХ-д тангараг өргөж байна


Далай лам төрсөн өдрөөрөө цахим ном айлдаж байна

Далай лам төрсөн өдрөөрөө цахим ном айлдаж байна


ЭМЯ-наас "КОВИД-19" вирусийн нөхцөл байдлын талаар шууд мэдээлэл хийж байна

ЭМЯ-наас "КОВИД-19" вирусийн нөхцөл байдлын талаар шууд мэдээлэл хийж байна


NPOST-ШУУД: С. Эрдэнэ: Өнөөдөр АН-ын намын даргаас огцорч байна

NPOST-ШУУД: С. Эрдэнэ: Өнөөдрөөс намын даргаас огцорч байна


Иргэд сонгуульд маш их идэвхитэй оролцож байна

Иргэд сонгуульд маш их идэвхитэй оролцож байна


ОБЕГ-аас ШУУД дамжуулж байна

ОБЕГ-аас ШУУД дамжуулж байна


ЭМЯ-наас "КОВИД-19" вирусийн тархалт, нөхцөл байдлын талаар шууд дамжуулж байна

ЭМЯ-наас "КОВИД-19" вирусийн тархалт, нөхцөл байдлын талаар шууд дамжуулж байна


Эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлэл хийж байна

Эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлэл хийж байна


Эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлэл хийж байна

Эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлж байна


ЭМЯ-наас "КОВИД-19" вирусийн тархалт, нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийж байна

ЭМЯ-наас "КОВИД-19" вирусийн тархалт, нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийж байна


ЭМЯ-наас "КОВИД-19" вирусийн тархалт, нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийж байна

ЭМЯ-наас "КОВИД-19" вирусийн тархалт, нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийж байна


ЭМЯ-наас "КОВИД-19" вирусийн тархалт, нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийж байна

ЭМЯ-наас "КОВИД-19" вирусийн тархалт, нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийж байна


ЭМЯ-наас "КОВИД-19" вирусийн тархалт, нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийж байна

ЭМЯ-наас "КОВИД-19" вирусийн тархалт, нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийж байна


ЭМЯ-наас "КОВИД-19" вирусийн тархалт, нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийж байна

ЭМЯ-наас "КОВИД-19" вирусийн тархалт, нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийж байна


Коронавируст халдвар (covid-19)-ын нөхцөл байдлын талаар цаг үеийн мэдээлэл хийж байна

Коронавируст халдвар (covid-19)-ын нөхцөл байдлын талаар цаг үеийн мэдээлэл хийж байна


"КОВИД-19" вирусийн цаг үеийн мэдээллийг ШУУД ДАМЖУУЛЖ байна

"КОВИД-19" вирусийн цаг үеийн мэдээллийг ШУУД ДАМЖУУЛЖ байна


"КОВИД-19" вирусийн цаг үеийн мэдээллийг ШУУД ДАМЖУУЛЖ байна

"КОВИД-19" вирусийн цаг үеийн мэдээллийг ШУУД ДАМЖУУЛЖ байна


"КОВИД-19" вирусийн цаг үеийн мэдээллийг ШУУД ДАМЖУУЛЖ байна

"КОВИД-19" вирусийн цаг үеийн мэдээллийг ШУУД ДАМЖУУЛЖ байна


COVID 19-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ХЭВЛЭЛИЙН БАГА ХУРАЛ

COVID-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ХЭВЛЭЛИЙН БАГА ХУРАЛ


Нийтлэлчид