Улаанбаатар 1c

Нийтлэлүүд

Иргэд Үндсэн хуулиар олгогдсон эрхээ эдэлж, сонгуулиа өгч байна

Иргэд Үндсэн хуулиар олгогдсон эрхээ эдэлж, сонгуулиа өгч байна


Баян-Уул, Баяндунгийн талд цагаан зээр л цав цагаан

Баян-Уул, Баяндунгийн талд цагаан зээр л цав цагаан


Хаяанд орших "Чимээгүй Хот" цагийн аясаар орхигдсоор

Хаяанд орших "Чимээгүй Хот" цагийн аясаар орхигдсоор


ФОТО: "Халагдах цэргийн вальс" аялсан эх орны хөвгүүд

ФОТО: "Халагдах цэргийн вальс" аялсан эх орны хөвгүүд


Нийтлэлчид